Dzieci uczą się tego czego doświadczają

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

Dziecko krytykowane uczy się potępiać,
Dziecko otoczone wrogością uczy się agresji,
Dziecko żyjące w strachu uczy się lękliwości,
Dziecko doświadczające litości uczy się rozczulać nad sobą,
Dziecko wyśmiewane uczy się nieśmiałości,
Dziecko otoczone zazdrością uczy się zawiści,
Dziecko zawstydzane uczy się poczucia winy,
Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie,
Dziecko otoczone wyrozumiałością uczy się cierpliwości,
Dziecko chwalone uczy się wdzięczności,
Dziecko akceptowane uczy się kochać,
Dziecko otoczone aprobatą uczy się lubić samego siebie,
Dziecko darzone uznaniem uczy się, że dobrze mieć cel,
Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić, uczy się hojności.
Dziecko traktowane uczciwie uczy się prawdy i sprawiedliwości,
Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufności,
Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się radością życia,
Jeżeli żyjesz w spokoju, twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.
W jakim otoczeniu żyje twoje dziecko?