Zapisy dzieci

Drodzy Rodzice jeśli chcecie aby Wasze dziecko rozwijało się w kameralnych warunkach, gdzie zawsze będą znane jego potrzeby i nigdy nie będzie anonimowe, aby spotkało przyjaznych sobie ludzi oraz mieć wpływ na kształt edukacji własnego dziecka

To zapraszamy do przedszkola niepublicznego Morenowy Raj

Przedszkole oferuje profesjonalne grono pedagogiczne, które w codziennej pracy wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych, kształtuje postawy otwarte i kreatywne, przygotowuje do podjęcia nauki w szkole i ściśle współpracuje z rodzicami.

Opłata wpisowa w naszym przedszkolu wynosi 500,00 zł i jest bezzwrotna, gwarantująca miejsce dziecka w przedszkolu. Czesne od 1 września 2020 r. 560,00 zł.
Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się wyłącznie za pośrednictwem naszego przedszkola.

konto przedszkola 70 1020 1853 0000 9102 0095 4586

Przedszkole zapewnia w ramach czesnego bez dodatkowych opłat:

– fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą
– codzienną naukę języka angielskiego
– zajęcia logopedyczne
– rytmikę
– przedszkolandia – drużyna Kangura zajęcia ruchowe z piłkami
– teatrzyki, koncerty muzyczne, szachy
– gimnastykę korekcyjną

Przedszkole dysponuje własną kuchnią, wyżywienie dzieci wynosi 5 posiłków dziennie, koszt całodziennego wyżywienia wynosi 14,00 zł.

Dodatkowo na życzenie rodziców organizujemy:

– taniec, judo

Informacji udziela Dyrektor Przedszkola Maria Wójcik-Plata

morenowyraj@wp.pl
tel. 58 348 77 97, 501 377 935 

Aby zapisać  dziecko do naszego przedszkola, wypełnij kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, wyslij ją mailem lub dostarcz osobiście i spotkaj się z Dyrektorem. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie.

 

karta zgloszenia 1