marzec

  • 20 marca o godz. 9:45 gościć będziemy Straż Miejską z warsztatami pt.

 

Postępowanie ze zwierzętami – Uważaj – Dzikie zwierzęta w mieście

Program ma na celu zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania w kontaktach z dzikimi zwierzętami w mieście.

Zadaniem projektu jest także uświadomienie uczestnikom zajęć, że za zachowanie dzikich zwierząt odpowiada w pewnym mierze człowiek.

Cele programu:

  • zapoznanie z zagrożeniami ze strony dzikich zwierząt,
  • nauka zasad bezpiecznego kontaktu z dzikimi zwierzętami.

 

  • 21 marca witamy wiosnę ubrani na kolor zielony z zielonymi balonikami i kolorowymi wiosennymi kwiatami, będziemy szukać Pani Wiosny.
  • 22 marca w wykonaniu iluzjonisty Marka Polaka odbędzie się pokaz, w programie:

latający papierek, znikająca chusteczka, kapryśne sznurki, magiczna torba zmian, komórka w balonie, balon w szaszłyku, magiczna kolorowanka, mnożące się kulki, przenikające światełko ”

  • 27 marca dzielimy się świątecznym jajeczkiem przy wielkanocnym stole.