W jakim otoczeniu żyje twoje dziecko

W jakim otoczeniu żyje twoje dziecko.
 


Dziecko krytykowane, uczy się potępiać.

Dziecko otoczone wrogością, uczy się agresji.

Dziecko żyjące w strachu, uczy się lękliwości.

Dziecko doświadczające częstej litości, uczy się rozczulać nad sobą.

Dziecko wyśmiewane, uczy się nieśmiałości.

Dziecko otoczone zazdrością, uczy się zawiści.

Dziecko zawstydzane uczy, się poczucia winy.

Dziecko zachęcane, uczy się wiary w siebie.

Dziecko otoczone wyrozumiałością, uczy się cierpliwości.

Dziecko chwalone, uczy się wdzięczności.

Dziecko akceptowane, uczy się kochać.

Dziecko otoczone aprobatą, uczy się lubić siebie.

Dziecko darzone uznaniem, uczy się, że dobrze mieć cel.

Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić, uczy się hojności.

Dziecko traktowane uczciwie, uczy się prawdy i sprawiedliwości.

Dziecko żyjące w poczuciu, bezpieczeństwa uczy się ufności.

Dziecko otoczone przyjaźnią, uczy się radości życia.

Jesli żyjesz w spokoju, twoje dziecko, bedzie żyło w spokoju ducha.

W jakim otoczeniu, żyje twoje dziecko?

Dorothy Law Nolte