Morenowy Raj - Ogłoszenia dla rodziców

 

W dniu 22 stycznia 2020 r. grupa Starszaków i Delfinków wybiera się do kina Cinema 3D Galeria Morena na film Urwis, na godz. 12:40. Prosimy o Kartę Mieszkańca lub 2 bilety na tramwaj.

 

Opis filmu

Porywająca animowana komedia producentów „SHREKA”! Pełna przygód i wyszczekanego humoru opowieść o psie z wyższych sfer, który musi nauczyć się żyć wśród zwykłych ulicznych Burków i Azorów. Jeden prawdziwy przyjaciel wart jest więcej niż cała kiełbasa świata! Urwis od szczeniaka żył w luksusie, nauczony, że na jedno szczeknięcie ma do dyspozycji służbę, miski pełne serdelków i drapanie za uchem. Niestety jego ukochana Pani po długim i szczęśliwym życiu przenosi się do wieczności, a jej spadkobiercy nie lubią czworonogów. Z dnia na dzień rozpieszczony kanapowiec Urwis traci dach nad głową i jedyną bliską osobę. Sam w dzikim, pełnym niebezpieczeństw świecie musi nauczyć się panujących tam reguł: na kogo warknąć, a komu pomerdać, w którym śmietniku szukać smacznych kąsków, a co najważniejsze – jak znaleźć prawdziwego przyjaciela. Trzeba przyznać, że sam sobie nie ułatwia zadania, bo wszystkich wokół traktuje z wyższością i niechęcią. Czeka go więc trudna szkoła życia, dopóki nie zrozumie, że zamiast pokazywać kły lepiej wyciągnąć do innych łapę. Na szczęście spotka na swojej drodze pewną początkującą piosenkarkę, która co prawda mieszkanko ma malutkie, ale serce wielkie. Ten duet będzie prawdziwym przebojem!

 

Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie w dniach:

 

6 lipca 2020 r. do 17 lipca 2020 r.

oraz od 10 sierpnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że Państwo zawarli z naszym przedszkolem umowy o sprawowanie opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji umów, są gromadzone i przetwarzane przez tutejsze Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj w Gdańsku. Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować.

 

Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, Pesel, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Gminy Gdańsk, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

 

Spotykamy się z licznymi wątpliwościami, co stanowi dane osobowe podlegające ochronie.

 

Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 

 

Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 

Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów.

 

W naszym przedszkolu:

  • dane osobowe nie są umieszczane na zewnątrz placówki ani w internecie, a więc nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób.
  • jeśli pokazujemy zdjęcie dziecka, to albo bez żadnego podpisu (np. na stronie internetowej), albo tylko z imieniem.
  • jeśli podajemy imię i nazwisko dziecka, to bez zdjęcia i dodatkowych informacji.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.

 

 

Jest nam miło poinformować, że Aleksandra  08.06.2017 r. została laureatem Wojewódzkiego Konkursu  "Wspaniały Świat Turcji" Gdańskiej Szkoły Podstawowej "Lingwista" im. Zjednoczonej Europy. Nagroda wiąże się z otrzymaniem stypendium na cały okres nauki w szkole podstawowej Lingwista w postaci upustu czesnego w wysokości 100% na cały okres nauki w szkole.

 

 

 

Nasza podopieczna Aleksandra zajęła II miejsce w konkursie plastycznym pt. Zwierzęta w naszym mieście w Szkole Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja, 17.03.2016 r.

Wychowanka Misiun  zajęła I miejsce w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "HEJ KOLEDA , KOLĘDA" , który odbył się w PRZEDSZKOLU SIÓSTR DUSZY CHRYSTUSOWEJ "SOLARIS" 22 stycznia 2016 r.

 
Wychowanka naszego przedszkola Natalia  zajęła III miejsce w konkursie „Lingwistyczna jesień z poezją” który odbył się 26.11.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy przy ul. św. Barbary 1
 

Wychowanek naszego przedszkola Piotr został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Plstycznego Wspaniały Świat Turcji 2015 Gdańskiej Szkoły Podstawowej "Lingwista" im. Zjednoczonej Europy. Ngroda wiąże się z bonifikatą na czesne w szkole podstawowej Lingwista.

 

Wychowanka nazego przedszkola Alicja zajęła II miejsce w konkursie recytatorskiem pt." Zima w różnych odsłonach - święta, zwierzęta, pejzaże, zabawy, sporty podróże małe i duże ..." oraganizowanym przez Podstawową Szkołę Społeczną "Niedźwiednik" w Gdańsku.

 

Wychowanka naszego przedszkola Lena otrzymała Nagrodę Dyrektora Gdańskiej Szkoły Podstawowej "Lingwista" im. Zjednoczonej Europy w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Kuratora Oświaty, Towarzystwa Polsko-Tureckiego, Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Nadbałtyckiego Centrum Edukacji "Oswiata-Lingwista" Nagroda wiąże się z otrzymaniem stypendium na cały okres nauki w szkole podstawowej Lingwista.

Jest nam miło poinformować, że Joanna została laureatem uczestnicząc w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. Kalendarz Dziecięcych Marzeń Gdańskiej Szkoły Podstawowej "Lingwista" im. Zjednoczonej Europy pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Nagroda wiąże się z otrzymaniem stypendium na cały okres nauki w szkole podstawowej Lingwista.