Morenowy Raj - maj

  • 7 maja o godz. 10:00 odbędzie się Koncert wiosenny w wykonaniu zespołu muzycznego Grajek.

Koncert Wiosenny przebiegnie wg scenariusza: 

1) Przywitanie muzyką.

2) Przywitanie i przedstawienie muzyków (prelekcja słowna).

3) Prezentacja i omówienie każdego instrumentu osobno (wprowadzenie nowych pojęć, które będą przytaczane podczas trwania audycji)

4) Charakterystyka brzmieniowa instrumentów (jak brzmią, solo i w relacji z innymi instrumentami)

5) Instrumenty występują w duetach ( skrzypce+wiolonczela, skrzypce+pianino, wiolonczela+pianino ..itd)

6. Zgadywanka muzyczna. (prezentacja 3 obrazków i przypisanych do nich 3 utworów muzycznych o różnym charakterze)

7) Instrumenty prezentują repertuar w trio.

8) Jaka to melodia. (prezentowane są odgłosy ze świata zewnętrznego-krowa, mewa, czy samochód, oraz motywy z najbardziej popularnych bajek)

9) Utwór finałowy.

  • 17 maja Starszaki jadą na wycieczkę do Poru Gdynia. Godzina wyjazdu i powrotu zostaną Państwu podane po dokładnym uzgodnieniu szczegółów
  • 27 maja zapraszamy na Dzień Matki i Ojca w grupie Starszaków na godz. 15:00, połączony z pokazem tańca, prowadzony przez P. Dorotę.
  • 28 maja  zapraszamy na Dzień Matki i Ojca w grupie Muszelk na godz. 13:00, w grupie Delfinków na godz. 15:15, w grupie Delfinkówpołączony z pokazem tańca, prowadzony przez P. Dorotę.