Morenowy Raj - grudzień

  • 5 grudnia o godz. 10:30 odbędzie się Koncert Bajkowy Agencji Artystycznej PRO MUSICA.

Agencja Artystyczna Pro Musica w oparciu o autorski program tworzy wspaniałe koncerty bajkowe dla dzieci. Ta zabawna forma rozwija zainteresowanie muzyką oraz uwrażliwia na jej odbiór, a także rozbudza fantazję twórczą co wzbogaca świat przeżyć estetycznych dzieci. Dzieci będą mogły bliżej poznać różne instrumenty, ich budowę i brzmienie. Podczas bajkowych koncertów wprowadzane są elementy edukacyjne, jak również ruchowe. Przedstawienia muzyczne mają formę bajki opowiadanej przez aktora, ilustrowanej muzyką graną na różnych instrumentach. 

  • 6 grudnia obchodzimy mikołajki, dzieci przychodzą ubrane na czerwono i w czapkach mikołajowych.14 grudniaw przedszkolu dzieci obejrzą teatrzyk pt. Gwiazda Betlejemsk
  • 19 grudnia na godz. 14:30 Delfinki zapraszają rodziców na jasełka. Natomiast Starszaki na godz. 15:30.
  • 21 grudnia dzielimy się z naszymi dziećmi opłatkiem przy wigilijnym stole.
  • 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia – przedszkole jest nieczynne.