Archive for Author: morenowyraj

Atuty przedszkola

Atuty przedszkola. Pobyt dziecka w przedszkolu ma niewątpliwie bardzo korzystny wpływ na jego rozwój. Dziecko przebywa w naturalnym i profesjonalnie przygotowanym środowisku, co sprzyja poznawaniu i rozumieniu otoczenia i świata, nabywaniu umiejętności przez działanie, rozwojowi emocjonalnemu. Badania potwierdziły, że większość dzieci osiąga odpowiednią dojrzałość, aby uczęszczać do przedszkola już...

Read More

Twórcza aktywność dziecka

TWÓRCZA AKTYWNOŚĆ DZIECKA Czynniki sprzyjające i ograniczające samodzielną aktywność dziecka Aktywność jako przejaw i jako czynnik rozwoju człowieka.Aktywność własna dziecka będzie aktywnością twórczą jeżeli:1.Wystąpi zewnętrzna motywacja do działania tzn. dziecko podejmuje działania z własnej woli, sterowane ciekawością, a nie pod wpływem nacisków zewnętrznych jak lęk przed karą, czy obietnicą...

Read More